Om din röst

Din röst är en webbplats om valet 2022 för dig som får stöd av Förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad.

Vi som står bakom Din röst är Förvaltningen för funktionsstöd.


Demokrati
Demokrati handlar om att alla människor
är lika mycket värda.
Demokrati handlar om att alla människor
ska ha lika rättigheter.
Demokrati handlar om att folket har möjlighet
att vara med och bestämma.

Sverige har demokrati.
Det innebär att folket väljer
vilka som ska bestämma i riksdagen.
Det står skrivet i en av våra grundlagar
som heter regeringsformen.

Val vart fjärde år i Sverige
Det är val till riksdagen
en gång vart fjärde år.
Då väljer folket vilka
personer som ska sitta i riksdagen.