Ordlista

Här kan du läsa vad olika ord betyder.
Saknar du något ord?
Hör av dig till Camilla
camilla.nilsson@funktionsstod.goteborg.se

Val – När vuxna medborgare kan rösta på ett visst parti för att se vilka som ska styra

Politiskt parti – En grupp personer som tycker samma och vill bestämma eller bestämmer om hur man styr i ett land eller en stad.

Riksdag – Politikerna i riksdagen röstar om lagar och andra viktiga politiska förslag.

Kommun – Det finns 290 kommuner i Sverige. Kommunfullmäktige är som kommunens riksdag. Där bestämmer politikerna som väljs i valet.

Region – Sverige är delat i 21 områden som kallas för regioner. Politiker styr över regionerna. De bestämmer bland annat över sjukvården.

Politik – Politik handlar om hur man styr i ett land eller en stad.

Röstkort – Alla som får rösta får ett röstkort i brevlådan. Där står det var du ska rösta.

Valsedel – Lappen du lägger i kuvertet när du röstar. Varje parti har egna valsedlar.

Myndighet – Organisationer som ser till att det riksdagen bestämmer blir verklighet.

Demokrati – Handlar om att alla människor är lika mycket värda. 
Alla människor ska ha lika rättigheter. 
Folket har möjlighet att vara med och bestämma.