Så röstar du

Vit valsedel – Kommun
Blå valsedel – Region
Gul valsedel – riksdag