Fråga en politiker

Har du en fråga?
Hör av dig till Camilla:
camilla.nilsson@funktionsstod.goteborg.se

Partierna svarar på frågor från valeventet Din röst – frågelådan

Socialdemokraterna

Liberalerna

Moderaterna

Feministiskt initiativ

Vänsterpartiet


Vilka är era tre viktigaste valfrågor?

Centerpartiet
– Miljö- och klimat – för att minska utsläppen, ta hand om naturen och se till att göteborgarna kan leva ett hälsosamt liv.
– Jobb och företag – för att minska utanförskapet bland unga och utrikesfödda och se till att Göteborgs företag kan växa och utvecklas.
– Jämställdhet och att mäns våld mot kvinnor måste få ett slut.

Demokraterna
– Alla Göteborgare är med och betalar skatt. Det är viktigt att inte slösa bort dom skattepengarna. Vi måste se till att dom betalar bra saker, såsom tex skolor och sjukvård, det som också kallas för välfärden.
– I skolan måste alla elever kunna känna sig trygga och få den hjälp och stöd som dom behöver. Ofta är det inte lugnt i klassrummen och då lär sig inte barnen så mycket som dom borde. Därför vill Demokraterna ha 2 lärare i varje klass, så att alla barn får så mycket hjälp som dom behöver.
– I Göteborg, vill vi att alla ska känna sig trygga. Därför vill Demokraterna att det ska finns fler vakter, poliser och polisstationer, så att ingen behöver känna sig otrygg ute på gator och torg.

Feministiskt initiativ
– Frihet från våld
Att leva ett liv fritt från våld är en mänsklig rättighet.
Våld är våld oavsett när, var och hur en person blir utsatt.
Vi motverkar mäns våld i hemmet och mäns våld på gatan.
– Klimaträttvisa
Läget är allvarligt.
Enligt oss är det ett klimatnödläge i Göteborg.
De som styr staden behöver arbeta för ett klimaträttvist samhälle.
Fi vill att Göteborg tillsätter ett medborgarråd för klimatet.
Det är viktigt att minska utsläpp av växthusgaser.
Göteborgs utsläpp har inte minskat utan tvärtom ökat.
Det duger inte!
Fi Göteborg har som mål att stadens verksamhet ska vara fossilfri redan 2025.
Vi ser ett stort behov av att hushålla med energi.
– Jämställt och jämlikt Göteborg
Från vaggan till graven
Alla ska ha möjlighet att vara en del av samhället.
Ha möjlighet att utveckla sig fullt ut och njuta av livet.
För ett tryggt liv behövs rätten till bostad.
Det skapar en bas att utgå från.
Dags att samhället fullt ut görs tillgängligt för personer med funktionsnedsättning/normbrytande funktionalitet.

Kristdemokraterna
– Stadens pengar räcker inte till allt. Vi tycker att det är viktigare att ge pengar till äldreomsorg, förskola och skola än att ge pengar till ett jättedyrt badhus och en jättedyr arena.
– Vi tycker att äldre måste få vara med och bestämma hur deras omsorg ska vara. När du blir gammal ska du själv få välja hur du vill bo.
– Vi vill att Göteborg ska vara en trygg stad. Den som begår brott kan inte skylla på någon annan, den har ansvar själv. Vi måste göra mer för att den som begår brott blir straffad. Men det är också viktigt att arbeta så att vi hindrar brott. Om vi ser till att barn får en trygg uppväxt minskar risken att de begår brott.

Liberalerna
– Skola, Vi vill ha trygga klassrum och studiero.
– Integration, alla ska bidra genom arbete.
– LSS, vi vill förbättra LSS.

Miljöpartiet
– Minska Göteborgs klimatpåverkan med bättre och billigare kollektivtrafik
Göteborg ska bli en klimatneutral stad. Dit når vi genom att satsa på sol- och vindenergi, energieffektivisering och klimatneutral byggnation. Använda det vi redan har, renovera istället för att bygga nytt. Maten vi äter ska vara klimatsmart och hållbart producerad. Med bättre kollektivtrafik och med halvering av priset på periodkorten vill vi öka det hållbara resandet.
– Öka alla ungas möjligheter i livet – för ett tryggt och sammanhållet Göteborg
Alla barn och unga ska ha goda möjligheter i livet och kunna förverkliga sina drömmar. Vi behöver storsatsa på förskola, skola och elevhälsa som är viktiga för ett tryggt och hälsosamt liv och som skyddar mot kriminalitet. Alla skolor ska vara bra skolor. Barn och unga ska få rätt stöd i rätt tid. Alla ska ha tillgång till en aktiv och rolig fritid och känna att de har en plats i ett rättvis stad.
– 15-minutersstaden, en grön och nära stad – för människor och natur
I Göteborg ska det du behöver i vardagen vara nära och du ska kunna gå och cykla till det mesta. Vi behöver fler bostäder och dessa ska främst byggas på platser som idag är parkeringar och överdimensionerade trafikleder. Parker, grönområden och natur ska bevaras för att människor ska trivas och den biologiska mångfalden gynnas. Så skyddar vi också staden mot effekterna av ett förändrat klimat.

Moderaterna
– Inga särskilt utsatta områden till 2025
– Alla elever ska klara skolan
– Jobb, innovation och grön omställning

Socialdemokraterna
– Göra allt för att stoppa kriminaliteten och segregationen.
– Ta tillbaka kontrollen över välfärden.
– Skapa nya jobb i Sverige genom att snabba på klimatomställningen.

Sverigedemokraterna
– Trygghet. Den viktigaste frågan för alla Göteborgare. Inga kriminella på våra gator, kämpa mot våld i nära relationer.
– Integration och anpassning till svenska samhället. Fler ska in i arbete, fler ska lära sig svenska. Frivillig återvandring om man inte vill bidraga till integration.
– Skolan. Fler barn ska gå ut skolan med godkända betyg. Fler barn ska kunna känna framtidshopp med ambitioner.

Vänsterpartiet
– Välfärden: Vi vill ge mer pengar och resurser till skola, vård och omsorg och införa sex timmars arbetsdag för personalen
– Bostäder: Vi vill bygga fler bostäder som alla människor har råd att bo i.
– Klimatet: Vänsterpartiet vill satsa miljarder på att lösa klimatkrisen och en hållbar omställning.