Partiledarsamtal om funktionsrätt

Under mars och april har Funktionsrätt Sverige arrangerat en serie samtal med partiledare och andra företrädare för Sveriges riksdagspartier.

De vill veta var partierna står i viktiga funktionsrättsfrågor, men också på vad vi kan förvänta av respektive parti i regeringsställning.

Partiledarsamtal om funktionsrätt – Funktionsrätt Sverige (funktionsratt.se)

18 augusti: Funktionshinderpolitiskt samtal med kommunalråd inför valet

Den 18 augusti kl. 18.00-20.30 kommer Funktionsrätt Göteborg att arrangera ett funktionshinderpolitiskt samtal med kommunalråd, inför valet 2022.

Funktionsrätt Göteborg vill ställa frågor till partierna om vad de vill göra för att uppfylla målen i Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Ett antal kommunalråd har hittills tackat ja till medverkan, men vi väntar fortfarande på svar från några partier.

18 augusti: Funktionshinderpolitiskt samtal med kommunalråd inför valet – Funktionsrätt Göteborg (funktionsrattgbg.se)